IELTS (SINAV MERKEZİ)

IELTS (SINAV MERKEZİ)

Gaziantep’te BRITISH COUNCIL IELTS Sınav Merkezi:

ACADEMIC - GENERAL 

23 AĞUSTOS 2023

27 EYLÜL 2023

25 EKİM 2023

29 KASIM 2023

27 ARALIK 2023

AİLE BİRLEŞİMİ A1 / B1  - UKVI için Sınav Tarihleri 

24 AĞUSTOS 2023 

NOT : Yukarıdaki tarihlerde kontenjan dolduğu takdirde ya 1 gün öncesine yada 1 gün sonrasına ek kontenjan açılmaktadır.

 • ARDEM DİL OKULLARI

KAYIT OL

https://www.britishcouncil.org.tr/exam/ielts/book-test

SINAV YERİ VE TARİHLERİ İÇİN ;

https://ieltsregistration.britishcouncil.org/orsnbc/book-test

 

IELTS sınav formatı

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim olmak üzere iki tür IELTS sınavı mevcuttur. Dinleme ve Konuşma bölümleri iki sınavda da aynıdır, fakat Okuma ve Yazma bölümlerinin konuları sınavın türüne göre değişmektedir.

IELTS sınavının Dinleme, Okuma ve Yazma bölümleri arada herhangi bir mola vermeden aynı gün içerisinde yapılacaktır. Konuşma bölümü, diğer sınavlardan bir hafta önce veya sonra yapılabilir.

IELTS Dinleme sınavı pek çok dinleme becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Ana fikri ve detaylı bilgileri anlamak,
 • Konuşmacının görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak,
 • Argümanın gelişimini takip edebilmek.

Format

Sınavda anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan dört kayıt dinleyeceksiniz ve ardından birtakım soruları cevaplayacaksınız.

 • Kayıt 1: günlük konularda iki kişi arasında geçen bir diyalog.
 • Kayıt 2: günlük konularda geçen bir monolog, örn. yerel tesislerle ilgili bir konuşma
 • Kayıt 3: en fazla dört kişi arasında geçen eğitim ve öğretim bağlamında bir konuşma, örn. bir üniversite hocası ile öğrencisinin bir ödevle ilgili görüşmesi
 • Kayıt 4: akademik konuda bir monolog, örn. üniversite düzeyinde bir ders

Süre

IELTS Dinleme sınavı ortalama 30 dakika sürer ve cevaplarınızı soru kağıdından cevap kağıdında geçirmek için ekstra 10 dakika süre tanınır.

Soru Sayısı

40 soru

Görev Türleri

Çoktan seçmeli soruları yanıtlamak, bir plan, harita veya diyagramı işaretlemek, form doldurmak, bir tabloyu veya akış şemasını tamamlamak, kısa cevaplar vermek

Notlandırma

Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

OKUMA ( READING )

Metni hızlı okumalı ve zamanınızı verimli kullanmalısınız. Bu bölümde üç farklı metni okumanız ve IELTS Okuma sınavındaki ilgili soruları cevaplamanız gerekir. IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Okuma bölümlerinin içeriği farklıdır.

IELTS Okuma sınavı pek çok okuma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Metnin genel konusunu anlamak 
 • Ana fikirleri saptamak
 • Detayları saptamak
 • Çıkarımları ve ima edilen anlamı anlamak
 • Yazarın görüşlerini, tutumunu ve amacını anlamak
 • Argümanın gelişimini takip edebilmek.

Akademik Okuma

Format

Bu bölüm betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin içerir. Bu metinler kitap, bülten, dergi ve gazetelerden alınır.Metinler uzman olmayan bir kitle için seçilmiş olmakla beraber, üniversite derslerine girecek veya profesyonel tescil isteyen kişiler için uygundur.

Süre 

Cevapları sınav kağıdına geçirme süresi dahil 60 dakika

Soru Sayısı

40 soru

Görev Türleri

Verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurmak, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirmek, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar vermek, çoktan seçmeli soruları cevaplamak

Notlandırma

Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 Genel Eğitim Okuma

Format

Kitap, dergi, gazete, bildiri, reklam, şirket el kitapları ve kılavuzlarından alınmış parçalar. Bunlar İngilizce konuşulan bir çevrede günlük olarak karşılaşacağınız türden materyallerdir.

Süre 

Cevapları sınav kağıdına geçirme süresi dahil 60 dakika

Soru Sayısı

40 soru

Görev Türleri

Verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurmak, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirmek, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar vermek, çoktan seçmeli soruları cevaplamak

Notlandırma

Her doğru cevap bir puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

 

YAZMA ( WRITING )

IELTS Yazma sınavı pek çok yazma becerisini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Bunlardan bazıları:

 • Uygun şekilde cevap yazmak
 • Fikirleri düzenlemek
 • Zengin bir kelime dağarcığı ve doğru dil bilgisi kullanmak

Akademik Yazma

Format

IELTS Akademik Yazma sınavında resmi bir dil kullanın. Bölüm 1'de bir grafik, tablo, çizelge veya diyagramla karşılaşacaksınız. Kendi kelimelerinizi kullanarak verilen bilgiyi tanımlamanız, özetlemeniz ve açıklamanız istenecek. Bu bir veriyi tanımlamak veya açıklamak, bir sürecin aşamalarını açıklamak, bir şeyin nasıl çalıştığını anlatmak veya bir obje veya etkinliği tarif etmek olabilir. Bölüm 2'de bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazacaksınız. Verilen konu ilginç ve kolay anlaşılır olacaktır.

Süre

IELTS Yazma sınavı 60 dakika sürer. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika zamanınız olacak. Zamanınızı kendiniz yönetmeli ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2'ye geçmelisiniz..

Soru Sayısı

2 soru

Görev Türleri

Bölüm 1 ve Bölüm 2 dahil sınav iki bölümden oluşur. Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.

Notlandırma

Yazma sınavınız sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecektir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2'nin puanı, Bölüm 1'in iki katıdır. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

Genel Eğitim Yazma

Format

IELTS Genel Eğitim Yazma sınavı genel konuları içermektedir. Bölüm1'de bir size durum verilecek ve bu durumla ilgili bilgi istemek veya açıklama yapmak üzere yazı yazmanız istenecektir. Mektupta kişisel, yarı-resmi veya resmi bir üslup kullanabilirsiniz. Bölüm 2'de bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında yazı yazacaksınız. Oldukça kişisel bir üslup kullanabilirsiniz.

Süre

IELTS Yazma sınavı 60 dakika sürer. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika zamanınız olacak. Zamanınızı kendiniz yönetmeli ve 20 dakika dolduğunda Bölüm 2'ye geçmelisiniz..

Soru Sayısı

2 soru

Görev Türleri

Bölüm 1 ve Bölüm 2 dahil sınav iki bölümden oluşur. Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.

Notlandırma

Yazma sınavınız sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilecektir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2'nin puanı, Bölüm 1'in iki katıdır. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

KONUŞMA ( SPEAKING )

IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşacaksınız. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşacağınız türden bir konuşma olacaktır. Farklı aksanlar kullanılabilir. Sınav kaydedilecektir.

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır.

IELTS Konuşma sınavı pek çok beceriyi ölçmek üzere tasarlanmıştır.

Sınav görevlisi fikirlerinizi,

 • günlük konularla ilgili bilgileri ve sıradan deneyimleri ne kadar iyi aktardığınızı görmek isteyecektir. Bunun için birçok farklı soruya cevap vermeli,
 • verilen konu üzerinde belli bir süre uygun dili kullanarak konuşmalı,
 • fikirlerinizi tutarlı şekilde bir araya getirmeli,
 • görüşlerinizi ifade etmeli ve gerekçelendirmeli,
 • konuyu analiz etmeli, tartışmalı ve yorumlar yapmalısınız.

Rahat olun ve akıcı konuşun. Doğal bir şekilde konuşmalısınız.

Format

Bölüm 1: Sınav görevlisi kendini tanıtacak ve sizden kendinizi tanıtmanızı ve kimliğinizi doğrulamanızı isteyecek. Sınav görevlisi size ev, aile, iş, eğitim ve hobileriniz gibi genel konular hakkında sorular soracak. Bu bölüm rahatlamanıza ve doğal bir şekilde konuşmanızı yardımcı olacak.

Bölüm 2: Sınav görevlisi, belli bir konuda konuşmanızı isteyen ve konuşmanıza dahil etmeniz gereken noktaları içeren bir görev kartı verecek. Hazırlanmak ve not almak için bir dakika süreniz olacak. Daha sonra konuyla ilgili bir-iki dakika konuşmanız istenilecektir. Bu süre içerisinde konuşmanız bölünmeyeceği için konuşmaya devam etmeniz önemlidir. Ardından sınav görevlisi size aynı konuyla ilgili bir veya iki soru yöneltecektir.

Bölüm 3: Sınav görevlisi Bölüm 2'nin konusu ile ilgili ilave sorular soracak. Bu sorular size daha soyut konular ve fikirleri tartışma fırsatı sunmak için hazırlanmıştır.

Süre

11-14 dakika

Notlandırma

Sınav boyunca gösterdiğiniz performansa göre IELTS uzmanları tarafından değerlendirileceksiniz.Akıcılık ve tutarlılık, kelime dağarcığı, dil bilgisi ve doğruluk ile telaffuz dahil dört kriter üzerinden değerlendirileceksiniz. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.