Teknik Tercüme

Kaliteli bir teknik çeviri, sadece ve sadece, o alanda uzmanlaşmış olan, son derece deneyimli tercümanların vermesi gereken, son derece spesifik bir hizmettir. Eğer siz, herhangi bir aygıtın kullanım kılavuzunun veya buna benzer bir teknik dokümantasyonun çevirisini sipariş etmek istiyorsanız, bu durumda sizin, bu çeviri siparişini, yalnızca deneyimli ve kalifiye tercümanlara vermeniz gerekir. Bu çeviri, hangi uzmanlık alanı ile ilgili olursa olsun (ister makine yapımı, ister otomotiv, isterse petrol veya doğalgazla ilgili olsun), belgelerin çevirisinin en üst düzey kaliteyle yapılması gerekir. Geniş hacimli belgelerin tercüme edilmesi konusundaki benzersiz tecrübeleri ve teknik bilgiler konusunda sahip oldukları geniş bilgi birikimi sayesinde, “Ardem Tercüme” bürosunun tercümanları,  en üst düzey taleplere en iyi biçimde yanıt verecek şekilde tercümeleri yapmaktadırlar.

Ardem Tercüme Bürosu, değişen dünyada çağdaş teknolojilerin farklı kültürlere uyum sağlamasının ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Küreselleşmenin yoğun bir tempo ile sürmesi, günümüzün iş çevrelerinin hedeflerinin sadece yerel pazarı tatmin etmekle sınırlı kalamayacağını bize gösteriyor. Farklı ürün çeşitleri ve sürekli olarak genişleyen hizmet yelpazesi, mevcut sınırları aşıyor; tıpkı, kelimelerin tercüme edilerek dil engellerini aşmaları gibi. Büyük bir İngiliz firmasının, Rusya’daki bir müşteriye, bir milyar dolarlık bir müteahhitlik hizmeti teklifini götürdüğünü varsayalım. Bu durumda bu firmanın, öncelikle bu süreçte kullanılan bütün gerekli talimatların, çizimlerin, ihale evrakları paketinin ve diğer belgelerin eksiksiz ve doğru tercümesini yaptırması gerekir. Bu durum, tercümanın iletişim sürecine başarıyla nüfuz edebilmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. Biz, bilimsel ve teknik çeviri alanında kendi hizmetlerimizi öneriyoruz ki bu, bizim firmalara iş dünyasının sürekli değişen şartlarında sunduğumuz desteğin sadece bir çeşididir. Ardem Tercüme Bürosu, proje dokümanlarını ve teknik dokümanların tercümesi konusunda, en yüksek kalitede hizmeti göstermektedir.