Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme, yazılı tercümenin en zor türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Zira, hukuki metinlerde, çok sayıda özel terim, hukuki formüller, karmaşık kullanımlar, uzun ifadeler vardır ve çoğu zaman, metni bir kaç kez okuduğunuzda bile, metnin anlamına kavramakta zorlanırsınız.
Bu tür metinleri kavrayıp anlayabilmek de, bu nedenle, ya meslekten hukukçu olan bir kişinin, ya da hukuki metinlerin tercümesi konusunda geniş tecrübesi olan bir kişinin yapabileceği bir iştir. 

Metni doğru şekilde çevirebilmek için ayrıca çevirinin yapılacağı dilin terimlerine vakıf olmak ve burada doğru terimleri seçebilmek gerekir. Pek çok dilde bir tek kelimenin pek çok anlamı içerdiğini hepimiz biliriz. Şayet çevirmen, gereken niteliklere sahip değilse, bu durum, onun doğru terimleri seçememiş olması nedeniyle, kolayca belli olur. Bu nedenle, hukuki metinleri kaliteli bir şekilde çevirebilmenin güvencesi, çevirmenin hukuk alanında belli bir bilgi birikimine sahip olmasıdır.

Hukuki tercümelerde, çevirmenin üzerinde büyük sorumluluk bulunmaktadır. Zira hukuki metinlerin çevirisinde yapılacak ufak bir hatanın bedeli, son derece ağır olabilir. Ticari anlaşmaların, finansal işlemlerin, devletlerarası ilişkilerin durumu, hatta kimi zaman insan hayatı, bir çevirmenin profesyonel olup olmamasına bağlı olabilir. Bu anlamda, bir çeviride en ufak bir parçayı atlamamak ve sayısal verilerde en ufak bir hataya yer vermemek gerekmektedir.

Biz, hukuki metinlerin sağlam şekilde tercüme edilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Hukuki metinlerin, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların, diğer ülkelerin yasalarının, mahkeme kararlarının ve hükümet kararnamelerinin doğru ve eksiksiz biçimde tercüme edilebilmesi, hukuki terminolojiye tam olarak vakıf olmayı gerektirir. Bizim tercümanlarımız, sözleşme hukuku ve iş hukuku da dahil olmak üzere, hukukun farklı alanlarında tecrübe sahibidir.